wtorek, 5 czerwca 2012

Kampania Społeczna „Razem Przeciw Razom” na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w toku.

Rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu „Razem Przeciw Razom” – Kampania Społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Mówię NIE przemocy!”
21 maja na deptaku w centrum Świdwina stanęły 54 figury, które symbolizowały ofiary śmiertelne przemocy w rodzinie w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2010. Ta niecodzienna instalacja od początku przykuła uwagę przechodniów. Co dzień na figurach pojawiały się nowe informacje, pytania, hasła. Wszystkie dotyczyły negatywnego zjawiska przemocy domowej zdiagnozowanego w Powiecie Świdwińskim podczas badań przeprowadzonych w 2011 roku.

Punktem kulminacyjnym Kampanii był happening, który odbył się w sobotnie przedpołudnie 2 czerwca. Mimo niesprzyjającej pogody -  w strugach deszczu – mieszkańcy Powiatu wzięli udział w przedsięwzięciu teatralnym przygotowanym przez Teatr „Krzyk” z Maszewa i przyjaciół. Było to pierwsze tego typu wydarzenie artystyczne w Świdwinie – pełne zaskakujących treści, obnażające negatywne zjawiska występujące w rodzinach, odsłaniające formy przemocy domowej, skłaniające do przemyśleń i refleksji.
Działaniem towarzyszącym happeningowi była również promocja działań prowadzonych w ramach Punktu Informacyjno-Konslutacyjnego. Realizatorzy projektu przekazywali mieszkańcom ulotki, magnesy, bransolety, długopisy – wszystkie materiały zawierają numer telefonu do Punktu.
Przedsięwzięcie zakończyło wystąpienie Starosty Świdwińskiego Pana Mirosława Majki, który złożył podziękowania wszystkim bez których to wyjątkowe wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Szczególne podziękowania Pan Starosta skierował do Burmistrza Świdwina Pana Jana Owsiaka, który udostępnił centralny punkt miasta do prowadzenia Kampanii oraz Kierownika Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu UM w Świdwinie Pana Bogdana Wachowiaka za wsparcie organizacyjne.
Wszystkich mieszkańców Powiatu zapraszamy na kolejny happening, który odbędzie się 23 czerwca w Połczynie-Zdroju. Przypominany również, że w Starostwie Powiatowym w Świdwinie działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla wszystkich, których dotyka zjawisko przemocy w rodzinie.
Działania zostały przeprowadzone w ramach projektu „Razem Przeciw Razom”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Fotografie: Milena Radzikowska, Grzegorz Szczepański

niedziela, 20 maja 2012

Opis Produktu Finalnego: 1
Skala i charakter problemu na terenie Powiatu Świdwińskiego - raporty:

Prawa autorskie: 9

1. Raport badawczy - dzieci i młodzież: 1

2. Raport badawczy - dorośli: 2

3. Syntetyczny raport - dzieci i młodzież: 3

4. Syntetyczny raport - dorośli: 4

5. Załączniki: 5

czwartek, 30 czerwca 2011

Seminarium upowszechniające projekt innowacyjny testujący pn. „Razem Przeciw Razom” realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniu 27 czerwca 2011r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Sanatorium GRYF w Połczynie – Zdroju odbyło się Seminarium upowszechniające zorganizowane przez Powiat Świdwiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie w partnerstwie z Instytutem Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Razem Przeciw Razom”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz państwowych – parlamentarzyści, samorządowych Województwa Zachodniopomorskiego – Marszałek oraz powiatów – Starostowie, Wicestarostowie i przewodniczący Rad Powiatów. W seminarium uczestniczyli również przedstawiciele gmin powiatu świdwińskiego i instytucji pierwszego kontaktu zaangażowanych w projekt w ramach prac Zespołu Użytkowników oraz instytucji działających w obszarze przemocy w rodzinie z terenu całego województwa min. ROPS Szczecin, Policja, PCPR i inne.

Seminarium, uroczyście w mowach powitalnych, rozpoczęli Starosta Powiatu Świdwińskiego Pan Mirosław Majka oraz Dyrektor IPSISM prof. zw. dr hab. Bogusław Polak.
Drugie z cyklu zaplanowanych w trakcie realizacji projektu spotkanie upowszechniające ideę przeciwdziałania negatywnemu zjawisku, jakim jest przemoc w rodzinie miało za zadanie zapoznanie zaproszonych gości z zakresem przeprowadzonych dotychczas działań zmierzających do realizacji założeń zawartych w projekcie oraz przekazanie informacji na temat dalszych zadań. Od chwili rozpoczęcia projektu, czyli od 1 stycznia br. minęło zaledwie kilka miesięcy, mimo tak krótkiego czasu można wskazać na pozytywne rezultaty, jakie niesie ze sobą jego realizacja. Na spotkaniu zaprezentowano wstępne wyniki badań zespołów eksperckich oraz założenia projektu.
Dotychczasowe osiągnięcia w prezentacjach multimedialnych przedstawili:
- mgr Urszula Kosowska – diagnoza, analiza obecnie działającego systemu,
- dr Małgorzata Czerwińska – wstępna prezentacja wyników badań ilościowych odzwierciedlających skalę zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie świdwińskim,
- mgr Anna Zglenicka – plan pracy Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego,
- mgr Marcin Bachtiak – zarys kampanii społecznej.

czwartek, 23 czerwca 2011

Spotkanie Zespołu Użytkowników w ramach projektu pn. ”Razem Przeciw Razom”.

W dniu 20 czerwca br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie odbyło się ostatnie z zaplanowanych na to półrocze spotkanie Zespołu Użytkowników, w którym uczestniczyli również członkowie Zespołu Ekspertów w składzie: Anna Zglenicka, Żaklina Wolniak oraz Urszula Kosowska.

Spotkanie miało za zadanie podsumowanie dotychczasowej działalności Zespołu Użytkowników na podstawie, której zostanie opracowany Model pracy ZU mający na celu skuteczne rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Świdwińskiego.

Członkowie ZU otrzymali również niezbędne informację nt. przyszłych zadań Punktu Informacyjno Konsultacyjnego, który zgodnie z założeniami projektu rozpocznie swoją działalność z dniem 1 stycznia 2012r.

--

środa, 1 czerwca 2011

Warsztaty Zespołu Użytkowników

20 maja (piątek) w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świdwinie odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Użytkowników (ZU).

Uczestniczyli w nim członkowie ZU oraz Zespół Ekspercki w składzie:

Anna Zglenicka
Ewa Liszka – Gąsior
Żaklina Wolniak – Wezgraj
Urszula Kosowska

Spotkanie poprowadziła Anna Zglenicka tworząc wraz z Użytkownikami „Mapę Powiatu Świdwińskiego”. Mapa ta zawiera wszystkie instytucje pracujące w obszarze przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Świdwińskiego. Użytkownicy pracowali w grupach, gdzie każda z grup wskazywała instytucje zajmujące się przemocą w rodzinie w danej gminie lub mieście.

Użytkownicy podzielili się również uwagami na temat szkolenia zrealizowanego w dniach 13-15 maja.

niedziela, 15 maja 2011

Szkolenie Zespołu Użytkowników

Podczas trzech dni (13-15 maja 2011 r.) zajęć warsztatowych Użytkownicy poznawali
zasady „Porozumienia bez Przemocy”. Jest to metoda porozumiewania się, która umożliwia skuteczniejsze reagowanie w sytuacji:
- interwencji w konflikcie,
- rozmowy z ofiarą,
- postrzeganej jako potencjalnie trudna (budząca u któreś ze stron silne emocje),
- wspierania innych (członka zespołu),
- potrzeby wsparcia samego siebie.
Sesje odbywały się w trzech grupach. Skład grupy każdego dnia ulegał zmianie, tak aby
Użytkownicy mogli się lepiej poznać oraz współdziałać.
Inspiracją do wyboru tematyki szkolenia, byli sami Użytkownicy. To oni podczas spotkań
fokusowych oraz pozostałych spotkań Zespołu proponowali tematy szkoleń, a także formy w jakich powinny się one odbywać.
Podczas najbliższego spotkania Zespołu (20 maja) Użytkownicy będą mieli okazję do tego,
aby podzielić się skutecznością metody „Porozumienie bez Przemocy” w codziennej pracy
oraz w relacjach między sobą.