niedziela, 15 maja 2011

Szkolenie Zespołu Użytkowników

Podczas trzech dni (13-15 maja 2011 r.) zajęć warsztatowych Użytkownicy poznawali
zasady „Porozumienia bez Przemocy”. Jest to metoda porozumiewania się, która umożliwia skuteczniejsze reagowanie w sytuacji:
- interwencji w konflikcie,
- rozmowy z ofiarą,
- postrzeganej jako potencjalnie trudna (budząca u któreś ze stron silne emocje),
- wspierania innych (członka zespołu),
- potrzeby wsparcia samego siebie.
Sesje odbywały się w trzech grupach. Skład grupy każdego dnia ulegał zmianie, tak aby
Użytkownicy mogli się lepiej poznać oraz współdziałać.
Inspiracją do wyboru tematyki szkolenia, byli sami Użytkownicy. To oni podczas spotkań
fokusowych oraz pozostałych spotkań Zespołu proponowali tematy szkoleń, a także formy w jakich powinny się one odbywać.
Podczas najbliższego spotkania Zespołu (20 maja) Użytkownicy będą mieli okazję do tego,
aby podzielić się skutecznością metody „Porozumienie bez Przemocy” w codziennej pracy
oraz w relacjach między sobą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszamy do dyskusji...