niedziela, 20 maja 2012

Opis Produktu Finalnego: 1
Skala i charakter problemu na terenie Powiatu Świdwińskiego - raporty:

Prawa autorskie: 9

1. Raport badawczy - dzieci i młodzież: 1

2. Raport badawczy - dorośli: 2

3. Syntetyczny raport - dzieci i młodzież: 3

4. Syntetyczny raport - dorośli: 4

5. Załączniki: 5